Search form

28.04.2015

Drukāt

Par projektu „Dzied vasara Latvijas vainagā”

Photo


2015. gada 31. martā noslēgts biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Alūksnes novada pašvaldības līgums Nr. ANP/1-45.1/15/99 par projekta „Dzied vasara Latvijas vainagā” ieviešanu no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 10. jūlijam.

Projekta norisei Alūksnes novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu 600 eiro apmērā (49,88%), bet pārējo finansējumu 602,80 eiro apmērā (50,12%) nodrošinās biedrība.

Projekta mērķis – nodrošināt atbalstu kultūras aktivitātēm 25 nedzirdīgiem cilvēkiem, kuri dzīvo Alūksnē, organizējot kultūras festivālu „Dzied vasara Latvijas vainagā”.

Projekta uzdevums ir nodrošināt Alūksnes grupas nedzirdīgo cilvēku – pašdarbnieku programmas sagatavošanu kultūras festivālam „Dzied vasara Latvijas vainagā” un organizēt to.

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:

1) Administratīvā komponente (aktivitātes norises laiks 1.04.2015 – 10.07.2015)
2) Festivāls „Dzied vasara Latvijas vainagā” (aktivitātes norises laiks 20.04.2015 – 27.06.2015.)

Aktivitāte „Festivāls „Dzied vasara Latvijas vainagā”” sastāvēs no 3 pasākumiem:

1) pašdarbības kolektīvu mēģinājumi;
2) festivāla sagatavošanas posms;
3) festivāla norise.

Projekta realizācija sekmēs nedzirdīgo cilvēku problēmas – sabiedriskās un kultūras izolētības mazināšanu, jo tā ietvaros tiks iesaistīti paši nedzirdīgie; veicinās nedzirdīgo cilvēku zināšanas par savu valsti, tāpēc ka festivāla tematika veltīta Latvijai; sekmēs un nostiprinās piederības sajūtas veidošanos Latvijas sabiedrībai.

Projekta realizācija ietekmēs Alūksnē dzīvojošo nedzirdīgo cilvēku uzskatu un kultūras vērtību attīstību, sekmēs to socializāciju sabiedrībā, veicinās sabiedriskās līdzdalības pieaugumu. Nedzirdīgiem cilvēkiem, organizējot festivālu, ir iespēja līdzdarboties kultūras jomā kā pašdarbniekiem un būt klausītājiem/vērotājiem, gūt estētisku un emocionālu baudu, prieku, just piederību savai biedrībai un nedzirdīgo kopienai.

Par projekta ieviešanu atbild LNS viceprezidente Sandra Gerenovska (projekta vadītāja), LNS Alūksnes grupas vadītāja Anita Ceple (projekta vadītāja asistente), LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe (projekta grāmatvede) un LNS iepirkumu un projektu nodaļa.

Pašdarbības kolektīvu mēģinājumi un festivāla sagatavošanas darbi notiks LNS Alūksnes grupas telpās, savukārt festivālu plānots organizēt Brīvdabas parkā.

Sekojiet aktuālajai informācijai un nepalaidiet garām iespēju būt kopā ar savējiem un gūt prieku no notikušā un redzētā, jo darbi notiek pilnā sparā!

 

Projektu „Dzied vasara Latvijas vainagā” finansē Alūksnes novada pašvaldība un līdzfinansē biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 

Informāciju sagatavoja: LNS iepirkumu un projektu nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas