Search form

02.01.2008

Drukāt

Projekts „I = I + I” beidzas, integrācija turpinās


Ar svinīgu noslēguma konferenci 2007. gada 19. decembrī tika sekmīgi pabeigts LNS projekts nedzirdīgo integrācijas veicināšanai Latvijas sabiedrībā, kuru vienkāršāk var definēt kā pārliecības nostiprināšanu nedzirdīgajos cilvēkos, ka arī Latvijā var sekmīgi risināt viņu problēmas, un kā atturēšanu doties uz citām ES valstīm labākas integratīvās vides meklējumos.
Projekta vadītājs A.Pavlins prezentē rezultātus
 
Konferencē tika prezentēti projektā izstrādātie produkti, kuri izraisīja klātesošās auditorijas vislielāko interesi. Pirmām kārtām tas sakāms par grāmatu „Labākie”. Šajā grāmatā apkopoti LNS izcilāko biedru likteņstāsti, aprakstīts viņu devums nedzirdīgo kopienai, kultūrai, LNS kā organizācijas izaugsmei. Grāmatas pamatideja – saglabāt gan jaunajai, gan arī nākamajām paaudzēm atmiņas par šiem cilvēkiem, par viņu dzīvēm, padarītajiem darbiem un nesavtību.
Šo projekta aktivitāti vadīja Ilze Kopmane, viņas palīdzes un intervētājas bija Daiga Delle, Inese Immure un Brigita Aldersone.
Grāmata izdota 200 eksemplāros.
LNS izcilākajiem biedriem tiek pasniegtas veltes LNS labākie
 
Tika prezentēti arī Lilitas Janševskas vadītās darba grupas izstrādātie tematiskie DVD diski – videovārdnīcas „Darbs” un „Profesionālā orientācija”. Šajos diskos kopā iekļautas 250 zīmes, sagatavoti izplatīšanai 600 diski.
 
Gan aprakstītā grāmata, gan diski paredzēti pašu nedzirdīgo auditorijai. Taču integrācija nevar būt vienpusēja, šai gadījumā tajā piedalās divas puses, un tātad ir jāstrādā abos virzienos. Tāpēc viena no projekta aktivitātēm paredzēja izveidot brošūru „Mēs”, kuras mērķa auditorija – dzirdīgā sabiedrības daļa. Arī šī brošūra tika prezentēta noslēguma konferencē. Jebkurš ieinteresēts cilvēks tajā var atrast atbildes uz jautājumiem, kā sazināties ar nedzirdīgiem cilvēkiem, kāda ir nedzirdīgo psiholoģija, kas ir zīmju valoda, kāds pamats ir runāt par nedzirdīgo kopienas identitāti un kultūru. Brošūra izdota 500 eksemplāros, un par to var interesēties LNS Informācijas centrā.
 
Viena no neparastākajām un masveidīgākajām projekta aktivitātēm bija ikmēneša informatīvā bukleta izdošana par nākamajā mēnesī visā Latvijā notiekošajām LNS biedrību aktivitātēm – pasākumiem, lekcijām, konsultācijām, interešu klubiem, izstādēm, ekskursijām... Šie bukleti ar pasta starpniecību ik mēnesi visā projekta realizācijas laikā tika nosūtīti ikvienam LNS zināmam nedzirdīgajam biedram, tādējādi aicinot viņu piedalīties, motivējot iesaistīties nedzirdīgo kopienas pasākumos. Aktivitāte tā arī saucas „Piedalies!”. Jāatzīst, ka arī šī aktivitāte, ko uzņēmās LNS Liepājas reģionālā biedrība, noritēja veiksmīgi, pateicoties tās realizētājiem Gundegai Paņko un Aināram Ostvaldam. Katru mēnesi tika nosūtīti divi tūkstoši bukletu, kopumā visā projekta laikā - divdesmit tūkstoši bukletu.
Aktivitātes "Piedalies!" vadītāja G.Paņko
 
Visā projekta realizācijas periodā četrās Latvijas pilsētās notika konsultācijas vietējiem nedzirdīgajiem cilvēkiem. Tās sniedza paši vietējo nedzirdīgo kopienu līderi. Kuldīgā tās nodrošināja Laima Karlštrēma un Žanete Škapare, Liepājā – Gundega Paņko, Valmierā – Dace Lāce, bet Rēzeknē - Inese Geduša. Konsultācijas bija individuālas, par nodarbinātības, darba likumdošanas jautājumiem, kā arī par to, kā pareizi lietot latviešu rakstu valodu un izprast dažādas instrukcijas, medikamentu anotācijas, kā pareizi uzrakstīt dažādus pieteikumus, līgumus, iesniegumus. Tas bija ļoti vajadzīgs, jo faktiski no dzimšanas nedzirdīgam cilvēkam dzimtā valoda ir nedzirdīgo zīmju valoda, tāpēc rakstītajā latviešu valodā viņam noteikti ir vajadzīgas papildzināšanas. Projekts to nodrošināja, un konsultētajiem cilvēkiem tā bija ļoti konkrēta, aktuāla un vērtīga palīdzība. Pavisam tika sniegtas 814 individuālās konsultācijas, – par 14 konsultācijām vairāk, nekā tika paredzēts projekta pieteikumā. Arī tas liecina par šādu konsultāciju nepieciešamību.
 
Savukārt visatraktīvākais projekta pasākums bija vasarā notikušais integratīvais forums-festivāls Rēzeknē, kurā piedalījās nedzirdīgo pašdarbības kolektīvi no visas Latvijas un sapulcēja vairāk nekā 500 skatītāju. Šo pasākumu ļoti veiksmīgi noorganizēja Maruta Piterniece un Sandra Gerenovska.
Vienu no lielākajām projekta laikā iegūtajām atziņām projekta vadītājs Arnolds Pavlins izteica šādos vārdos: „... patiesi apbrīnojami ir tas, cik daudz dažādu pasākumu, cik daudz interesantu ideju un cik daudz apbrīnojamu cilvēku darbojas mūsu biedrībās!”
 
Projekts tika realizēts ar 80 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20 % Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
 
 
Par raksta saturu atbild tā autors Zigmārs Ungurs. Eiropas Kopiena un Latvijas valsts nav atbildīgas par raksta saturu un iespējamo izmantošanu.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas