Search form

10.11.2014

Drukāt

Veselīga dzīvesziņa projektā „Jelgavā ar prieku!”

Projekts „Jelgavā ar prieku!” tiek īstenots no 2014. gada 27. oktobra līdz 2014. gada 23. decembrim.


Projekta iesniedzējs ir biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" (turpmāk – LNS) un tā ieviešanu veiks Rīgas reģionālās biedrības Jelgavas grupa, kas darbojas Jelgavā, Sarmas ielā 4.

Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju brīvprātīgo sabiedrisko iniciatīvu pilnveidi Jelgavas pilsētā, nodrošinot aktīvas apmācības Jelgavas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem cilvēkiem veselīga un videi draudzīga dzīvesveida apguvē. Nedzirdīgie cilvēki ir daļa no Jelgavas pilsētas, kurā notiek dažādas videi draudzīgas aktivitātes, tomēr viņi maz zina par pasākumiem Jelgavas pilsētā un iespējām realizēt savas sabiedriskās iniciatīvas veselīgu un videi draudzīgu aktivitāšu jomā. Tāpēc projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz to, lai pilnveidotu un uzlabotu Jelgavā dzīvojošo nedzirdīgo, to skaitā dzirdes invalīdu dzīves kvalitāti, paplašinot to redzesloku un papildinot to pieredzi brīvā laika pavadīšanā, lai veicinātu jaunās sabiedriskās iniciatīvas, kas iekļaujas veselīga un videi draudzīga dzīvesveida konceptā un motivētu nedzirdīgos cilvēkus iesaistīties Jelgavas pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Projekta mērķgrupu veidos un tiešo atbalstu saņems Jelgavas grupas 25 biedri, to skaitā dzirdes invalīdi, kuri dzīvo Jelgavā.

Projektā tiks realizētas šādas aktivitātes:

1)Administratīvā komponente
2) Nometne „Zaļie zirņi”

Aktivitātes mērķis ir organizēt aktīvas apmācības 25 Jelgavas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem cilvēkiem, pilnveidot to izpratni par veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, tādējādi rosināt tos piedalīties un/vai organizēt sabiedriskās iniciatīvās, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitātes pilnveidi un zaļo kustību.

Aktivitātes ietvaros plānots organizēt 1 nometni divu dienu laikā, organizējot nodarbības, darbnīcas „Dzīvot videi draudzīgi”, „Vide un daba ap mums”, netradicionālās sporta spēles dabā, apaļā galda diskusijas, lekcijas, seminārus, tādā veidā sniegt atbalstu un pilnveidot 25 Jelgavā dzīvojošo nedzirdīgo cilvēku izpratni par veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī sekmēt to apzinātu iesaisti brīvprātīgās iniciatīvās Jelgavas pilsētā un interešu grupu veidošanos, kas sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitātes pilnveidi. Aktivitātes realizācijas nodrošināšanai tiks piesaistīti pasākumu vadītāji/lektori un vieslektori.

Projektu finansē Jelgavas pilsētas Dome – 500.00 EUR (100%) apmērā.

Lai izdodas!

LNS Iepirkumu un projektu nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas