Search form

17.08.2016

Drukāt

Tikai visi kopā mēs esam spēks!

Photo

Projekta “LNS darbības stiprināšana - 2016” vadības komanda izsaka pateicību visiem, kas piedalījās aptaujā un sniedza LNS darbības individuālo vērtējumu!


Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, jo tiks izmantots, lai plānotu turpmāko LNS darbību un strādātu pie tā, kas būtu uzlabojams, lai nedzirdīgo cilvēku dzīve kļūtu interesantāka, sabiedriski kvalitatīvāka, bet pakalpojumi – dažādotos un uzlabotos. Aptaujas anketas rezultāti – vērtējums, priekšlikumi un komentāri par LNS organizatorisko darbu, sociālajiem pakalpojumiem, nedzirdīgo kultūru un brīvo laiku, informācijas pieejamības nodrošināšanu, atbalstu jauniešiem un izglītošanās jomu, nedzirdīgo interešu aizstāvības iespējām un vajadzībām – tiks analizēti, izstrādājot LNS darbības stratēģisko plānu 2017.–2019.gadam, kā arī konferences ietvaros apspriesti 2016.gada 23. – 24.septembrī.

Apzinoties, ka aptaujas anketa nebija vienkārša gan pēc satura, gan struktūras, uzskatām, ka lielu ieguldījumu rezultātu sasniegšanā deva piesaistītie konsultanti, jo tieši viņi sniedza tiešu palīdzību nedzirdīgiem cilvēkiem anketas aizpildīšanā un izskaidroja jautājumu būtību. Liels paldies projekta konsultantiem par ieguldīto laiku un darbu!

Kopējā darba rezultātā ir panākts, ka projektā iesūtītas vairāk nekā 300 anketas, kuru lielāko īpatsvaru veido LNS biedru un darbinieku vērtējums no Rīgas – 169 (50,15 %), Daugavpils – 15 (4,45 %), Liepājas – 24 (7,12 %), Pļaviņām – 16 (4,75 %), Smiltenes – 21 (6,23 %), Valmieras– 19 (5,64 %), Rēzeknes – 47 (13,95 %), Kuldīgas – 17 (5,04 %) un Ventspils – 9 (2,67 %). Pašreiz projektā tiek apkopoti saņemto aptaujas anketu rezultāti katrā no aptaujas sadaļām. Šo darbu veic projekta ieviešanas 2.aktivitātes 1. posma komanda, ko vada LNS viceprezidente Inese Immure.

Aptaujas rezultāti tiks publicēti LNS mājaslapā projektu sadaļā pārskata veidā 2016. gada septembrī.

 

Sagatavoja: Karīna Pavlova, projekta 2. un 3.aktivitātes vadītāja

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība“.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas