Search form

14.09.2016

Drukāt

Apmācības cilvēkresursu vadīšanā (video)

Photo

Projekta „LNS darbības stiprināšana -2016” aktivitātes „Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” ietvaros 20. un 21.augustā, kā arī 10. un 11.septembrī notika LNS biedru un darbinieku apmācības, lai veicinātu efektīvāku biedrības darbu.

Katrā no apmācību dienām piedalījās 20 dalībnieki no visām Latvijas LNS reģionālajām biedrībām. Visiem dalībniekiem apmācībās tika nodrošināta ēdināšana – kafijas pauzes un pusdienas, bet dalībniekiem no reģioniem arī izmitināšana viesnīcā un transporta izdevumi.

Apmācībās liels uzsvars tika likts tieši uz praktiskas dabas jautājumiem un izpratnes veidošanu par biedrības darbu, virzieniem un nepieciešamo ikdienas darbu ar cilvēkiem.

Ar savu pieredzi šajos jautājumos dalījās gan LNS prezidents Edgars Vorslovs, gan LNS ilgstošie darbinieki – Sandra Gerenovska un Ainārs Osmanis, kuri atbild par noteiktu jomu biedrībā. Ļoti svarīgi bija tas, ka dalībnieki lektoriem varēja uzdot jautājumus tiem pierastā formā - latviešu zīmju valodā.

Apmācībās tika apskatīti daudzi jautājumi – par darbinieku plānošanu, piesaisti, līgumu veidiem, atskaišu sagatavošanu, finanšu dokumentu noformēšanu u.c. Īpašu interesi raisīja jautājumi, kuri ikdienas darbā nereti rada grūtības, piemēram, kā pareizi noformēt atskaites par komandējumiem un dažādus aktus, kā uzrakstīt iesniegumu par atvaļinājumu u.c. Tāpēc dalībnieki atzina, ka apmācības bija ļoti noderīgas tieši no praktiskā darba uzlabošanas viedokļa.

 

Sagatavoja: Karīna Pavlova
Videomodelis: Ivars Kalniņš

Video un raksts ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par video un raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas