Search form

18.03.2018

Drukāt

Aprīlī sāksies darbnīca “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā ”

Photo

Darbnīca “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā ” ir viens no projekta "LNS darbības stiprināšana – 2018" 1. aktivitātes pasākumiem. Darbnīcas mērķis ir sekmēt 10 LNS darbinieku un biedru vārdiskās komunikācijas prasmju pieaugumu angļu valodā, lai veicinātu LNS darbības stiprināšanu starptautiskās sadarbības jomā un mazinātu saziņas barjeras diskusiju veidošanā nedzirdīgo problēmu un interešu pārstāvniecības jomā starptautiskā mērogā LNS stratēģiskos jautājumiem.


Darbnīca ilgs līdz 2018. gada jūnijam, un nodarbības notiks galvenokārt otrdienu un ceturtdienu vakaros, kopumā 48 stundas.
Pirmā darbnīcas nodarbība notiks šī gada 10. aprīlī, otrdien, no plkst.16.00 līdz 18.00, LNS telpās Elvīras ielā 19, Rīgā. Visus dalībniekus lūdzam pulcēties LNS Rehabilitācijas centra 2.stāvā, mācību un apspriežu telpā.
 
Darbnīcas ietvaros LNS darbinieki un biedri ar zemām vai neesošām prasmēm angļu valodā varēs iegūt sākotnējās iemaņas un pamatprasmes vārdiskai komunikācijai par šādām tēmām:
1)      Es, mana darbība LNS, mani pienākumi;
2)      Lietišķā komunikācija: telefonsaruna; tikšanās;
3)      LNS darbība;
4)      LR Satversme, pilsoņu tiesības un pienākumi;
5)      Darba tirgus, iekļaujoša nodarbinātība;
6)      Izglītības sistēma, nedzirdīgo iekļaujoša izglītība;
7)      Starpkultūru dialogs. Zīmju valoda.
 
Darbnīcā tiek aicināti piedalīties visu vecumu cilvēki t.sk. pensionāri un jaunieši, bet jo īpaši personas, kuras vēlas turpmāk iesaistīties LNS starptautiskās sadarbības un līdzdalības norisēs.  Lai gan darbnīcas nodarbības galvenokārt būs vērstas uz sarunvalodas prasmju attīstību, tomēr neizpaliks arī lasīšana un gramatikas pamatu apguve. Visas nodarbības finansē projekts, bet ceļa izdevumus - paši dalībnieki. Darbnīcas noslēgumā visi darbnīcā izmantotie metodiskie materiāli tiks publicēti LNS mājaslapā, projekta sadaļā.
 
Dalību darbnīcā lūgums pieteikt līdz 8. aprīlim LNS prezidentei Sandrai Gerenovskai vai projekta 1. aktivitātes vadītājai Aijai Sannikovai (e-pasts [email protected]). Vietu skaits ierobežots (10 dalības vietas)!  
 
Laipni aicināti un gaidīti darbnīcā!
 
Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.
 
 
Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas