Search form

09.04.2018

Drukāt

LNS darbības stiprināšana – 2018

Informējam, ka LNS projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, aktivitāšu norise var tikt filmēta un fotografēta, lai ievietotu projekta publicitātes materiālus LNS mājaslapā (www.lns.lv), LNS laikrakstā “Kopsolī”, sociālajā tīklā facebook.com LNS kontā un iesniegtu tos projekta finansētājamAtpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas