Search form

29.06.2018

Drukāt

Nedzirdīgie cilvēki aktīvi piedalās diskusijās

Photo

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” ietvaros LNS reģionālajās biedrībās jūnija mēnesī tika organizēts reģionālo diskusiju cikls par tēmu “Indivīda un nevalstisko organizāciju loma pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās valsts attīstībā”.


Diskusijas jau notikušas 8 pilsētās: Smiltenē, Pļaviņās, Kuldīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Rīgā, Valmierā, savukārt Rēzeknē diskusija būs jūlijā.

Diskusiju laikā apspriesti un vērtēti izdotie informatīvās kopas “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” saturiskie materiāli par 1) pilsonisko līdzdalību, 2) personu tiesībām un pienākumiem, 3) valsts darbību un uzbūvi; izteikti ieteikumi un priekšlikumi, kādās jomās un aspektos LNS kā nevalstiskajai organizācijai būtu jāstrādā, lai sekmētu pilsoniskās un demokrātiskās valsts attīstību un veicinātu LNS iesaisti pilsoniskās aktivitātēs.

Šoreiz jūsu uzmanībai piedāvājam iepazīties ar diskusiju vadītāju un to dalībnieku viedokli par organizētajām diskusijām, lai uzzinātu, kā novērtēti informatīvās kopas “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” sagatavotie materiāli:

Vita Alksne, vadīja reģionālo diskusiju Pļaviņās: “Pļaviņu grupas nedzirdīgie bija ieinteresēti piedalīties pasākumā. Viņi gribēja zināt vairāk par augstāk minētajiem tematiem, tāpēc bija svarīgi tos apspriest arī kopīgi. Bija samērā grūti vadīt diskusiju, jo man pašai vispirms vajadzēja izprast diezgan sarežģītus jēdzienus, lai varētu skaidrot tos tālāk sanākušajiem diskusijas dalībniekiem. Bet saruna raisījās, un tas ir galvenais.”

 

Ieva Geige-Preiss, vadīja reģionālo diskusiju LNS Ventspils RB: “Pirmo reizi organizēju šāda veida pasākumu. Bija uztraukums, kad gatavoju materiālu, jo svarīgi bija izskaidrot un pasniegt to tā, lai nedzirdīgie cilvēki visu saprastu. Ventspilnieki bija atsaucīgi, ierodoties uz pasākumu. Vairāk uzmanības veltīju tēmai par pilsoņa pienākumiem, uzsverot to, kas ir labs un kas slikts pilsonis, kādi ir konkrētie pilsoniskās līdzdalības veidi un kā tie darbojas praksē.”

Indulis Pāže, diskusijas dalībnieks LNS Ventspils RB: “Visvairāk patika tēma par personu ar invaliditāti tiesībām. Turpmāk biežāk ielūkošos un izpētīšu LR Satversmes pantus, jo līdz šim nebiju ieinteresēts. No diskusijas vadītājas stāstītā visu sapratu, tikai sākumā grūtības radās ar tādiem saīsinājumiem kā, piemēram, NVO, ANO asambleja utt. Kad to man sīkāk paskaidroja, visu sapratu. Kopumā bija ļoti interesanti.”

 

Anita Ceple, vadīja reģionālo diskusiju LNS Smiltenes RB: “Mūsu biedrībai šī diskusija bija neparasta. Nedzirdīgo cilvēku atsaucība un ieinteresētība bija liela. Vadot diskusiju, saskāros ar to, ka bija grūti izskaidrot svešvārdu nozīmi. Manuprāt, tamlīdzīgas diskusijas par pilsoniskās atbildības tēmu vajadzētu organizēt arī turpmāk, jo tajā bija liela nedzirdīgo cilvēku ieinteresētība.”

Viena no diskusijas dalībniecēm LNS Smiltenes RB (vārdu un uzvārdu cilvēks negribēja, lai publicē): “Visvairāk ieinteresēja tēma par personas pienākumiem, kā arī par pilsonisko līdzdalību. Jauniegūtās zināšanas man palīdzēs sevis izglītošanā. No stāstītā man viss bija labi saprotams.”

 

 

Gundega Paņko, vadīja diskusiju LNS Liepājas RB: “Diskusija norisinājās labi, tajā piedalījās dažāda vecuma nedzirdīgie Liepājas RB biedri. Iepriekš biju sagatavojusi prezentāciju un papildus meklēju informāciju arī internetā.

Prezentāciju sagatavoju, rādīju un paralēli visu materiālu izskaidroju vienkāršā latviešu zīmju valodā. Pirms diskusijas notika viedokļu apmaiņa ar LNS Daugavpils RB priekšsēdētāju Elvīru Čaiku, kura vadīja diskusiju daugavpiliešiem. Apspriedām diskusiju materiāla pasniegšanas veidu, tematu aktualitāti, kā labāk izskaidrot sarežģītus vārdus zīmju valodā.

Diskusijas laikā notika aktīva domu apmaiņa par trim tematiem. Manuprāt, šāda veida diskusijas būtu ļoti lietderīgi organizēt jauniešiem, jo viņiem temati vairāk aktuāli.”

 

 

Žanete Škapare, vadīja reģionālo diskusiju LNS Kuldīgas RB: “Diskusijas laikā tika sniegta informācija no iepriekš sagatavotiem materiāliem par tēmām: pilsoniskā sabiedrība, pilsoniskās līdzdalības veidi, līmeņi; personu tiesības un pienākumi; valsts un tās pārvalde. Tēmas nopietnas, ne izklaidējošas, tāpēc novadīt diskusiju un noturēt cilvēku uzmanību bija ļoti grūti. Daudzi par šim tēmām bija jau iepriekš lasījuši, bija zinoši vairākos jautājumos, dažiem tēmas bija grūti uztveramas un līdz ar to nešķita interesantas.”

Guntars Jurševskis, diskusijas dalībnieks LNS Kuldīgas RB: “Par diskusijas tēmām biju lasījis un zinājis jau iepriekš, tāpēc neko jaunu diskusijas laikā neuzzināju. Atsvaidzināju jau iepriekš zināmas lietas un nostiprināju esošās zināšanas. Grūti pateikt, vai man diskusijas laikā stāstītais kaut kur dzīvē noderēs? Var jau būt, ka noderēs? No stāstītā visu sapratu, man nekas nesaprotams nebija.”

 

 

Elvīra Čaika, vadīja diskusiju LNS Daugavpils RB: “Mūsu diskusija notika 19. jūnijā un piedalījās 14 nedzirdīgie. Manuprāt, tai bija ļoti liela nozīme, jo mūsu biedri maz zina par NVO darbību, saviem pienākumiem un tiesībām, par ANO Konvenciju utt. Pagrūti bija, jo tēmas sarežģītas un ir tādi nedzirdīgie, kuriem grūti saprast latviešu valodu. Tāpēc sagatavoju prezentāciju, lai būtu vizuālais ieskats, un izskaidroju tēmas vienkāršākā valodā. Protams, vajadzētu turpmāk organizēt tādus pasākumus, lai nedzirdīgajiem nebūtu šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu risināšanā.”

Gaļina Gura, diskusijas dalībniece LNS Daugavpils RB: “Principā visas tēmas bija interesantas. Man nākotnē noderēs informācija par personas pienākumiem un tiesībām, par ANO Konvenciju personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībā. Daži jautājumi sākumā bija nesaprotami, bet pasākuma vadītāja tos labi izskaidroja.”

 

 

Dace Lāce, vadīja diskusiju LNS Valmieras RB: ,,Diskusijā piedalījās 20 cilvēki, un tā risinājās mierīgā gaisotnē. Visvairāk mūsu biedri interesējās par savas pašvaldības atbalstu biedrības darbībā, kā arī par LNS devumu nedzirdīgo dzīves uzlabošanai. Ļoti interesantas pārrunas bija par to, “kas ir labs pilsonis” un “kas slikts”.

Apraksti, kas sagatavoti informatīvās kampaņas “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana” ietvaros, ir labi saprotami, tomēr man bija jāpadomā, kā efektīvāk pasniegt tos nedzirdīgiem tā, lai visi saprot.

Man izpalīdzēja sirsnīgās kolēģes Elvīra Čaika un Gundega Paņko ar labi sagatavotām prezentācijām. Bija OK, paldies viņām par to.

Bez šaubām, ir vērts rīkot šādas diskusijas, lai izglītotu nedzirdīgos cilvēkus, jo, kopīgi diskutējot, vieglāk ir saprotamas sarežģītas lietas, turklāt uzlabojas latviešu valodas zināšanas, tiek apgūti jauni vārdi un izprasti svešvārdi.”

 

 

Māra Lasmane, vadīja diskusiju LNS Rīgas RB: “Vajadzētu vairāk iesaistīt nedzirdīgos cilvēkus aktīvi darboties, vērtēt, formulēt viedokli, veikt domu apmaiņu. Diskusijas dalībnieki meklēja atbildes, katrs izteicās par savu problēmu, viņiem bija iespēja uzklausīt vienam otru.”
(Interviju ar Māru Lasmani par diskusijas norisi lasiet laikraksta “Kopsolī” augusta numurā).

 

 

Materiāls sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Materiālu sagatavoja: informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja Karīna Pavlova un informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas darba grupas loceklis Ivars Kalniņš.
Foto: Vija Pulka, Raitis Rūrāns, Juris Ozoliņš, Žanete Škapare, Gaļina Gura, Ina Rutkovska, Ilze Jaunzeme, Aleksandrs Barbosovs, Juris Grundulis, Irina Jirgensone.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas