Search form

11.07.2018

Drukāt

Angļu valodas nodarbības ir beigušās!

Photo

2018. gada 28. jūnijā notika pēdējā angļu valodas nodarbība darbnīcas “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā” (turpmāk – darbnīca) ietvaros. Nodarbību laika periods no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām pagāja ļoti ātri un nemanāmi.


Ko var teikt par organizētajām apmācībām darbnīcas ietvaros?

Angļu valodas apmācībā iesaistījās Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) darbinieki un biedri – LNS prezidente, viceprezidente, zīmju valodas tulki, sociālie darbinieki, sekretāre, klientu apkalpojošie speciālisti utt. Kopumā 3 mēnešu laikā savas prasmes angļu valodā paaugstināja 20 LNS darbinieki un biedri. Strādājot LNS sistēmā angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas, jo LNS bieži viesojas viesi no ārvalstīm, kā arī LNS darbinieki un biedri brauc pieredzes apmaiņās uz ārvalstīm.

Kopumā tika novadītas 24 nodarbības 48 stundu apjomā. Katras nodarbības ilgums bija 2 stundas. Nodarbības vadīja kolosāla pasniedzēja, kura ir savas profesijas profesionāle. Nodarbības bija interesantas un radošas. Nodarbību laikā notika gan grupu, gan individuālais darbs.

Nodarbību dalībnieki dalās savos iespaidos.

Ieva Kica, LNS sekretāre:

“Angļu valodas kursi man ļoti patika. Pasniedzēja ļoti zinoša un pretimnākoša. Nodarbību laikā bija ļoti laba atmosfēra. Patika pasniedzējas attieksme pret katru individuāli. Neskaidrību gadījumā vienmēr sniedza paskaidrojumus. Patika veids kā tika organizētas nodarbības – sarunvalodas treniņi, jaunā teksta lasīšana, tulkošana un uztveršana, kā arī mājas darbu uzdošana.
Patika pasniedzējas sagatavotie mācību materiāli par LNS aktuālām tēmām, kas noderēs turpmākajā darbā.
Viss bija izcili.”

Sanita Gabrāne, LNS darbiniece:

“LNS projektu koordinatore Karīna Pavlova piedāvāja man piedalīties angļu valodas nodarbībās. Es uzreiz tam piekrītu, jo uzskatu, ka angļu valodu apgūšanā svarīgākais ir interese un motivācija, kura saistīta ar darbu Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Angļu valodas pasniedzējas attieksme ir ļoti laba un cieņpilna. Daudz iemācījos par teikumu uzbūvi un gramatiku angļu valodā. Valodu prasme ir milzīga vērtība, kura paplašina redzesloku, ļauj iepazīt citu valstu un tautu kultūru, iegūt jaunus draugus vai atrast interesantu un aizraujošu darbu. Ir vērts to iemācīties. Gribētu arī turpmāk arī piedalīties angļu valodas nodarbībās, jo vēlos iemācīties angļu valodu.”

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja Karīna Pavlova un Ivars Kalniņš, informācijas un publicitātes pasākumu darba grupas loceklis.
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas