Search form

20.08.2018

Drukāt

Notiks darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā”

Photo

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansēta LNS projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, 1.aktivitātes “Darbnīcas LNS cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana komunikācijas prasmju paaugstināšanā starptautiskās sadarbības veicināšanai” ietvaros 2018. gada 24. un 25. augustā (piektdiena/sestdiena) tiks organizēta informatīvi izglītojoša darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā” par starptautisko zīmju valodas lietojumu dažādās situācijās.


Darbnīcas mērķis ir sekmēt 17 LNS darbinieku un biedru komunikācijas prasmju starptautiskā zīmju valodā, lai veicinātu LNS līdzdalību un partnerību ar nedzirdīgo organizācijām – Baltijas valstīs, Eiropas Nedzirdīgo savienību (EUD), Pasaules Nedzirdīgo federāciju (WFD) – kopējas stratēģiskās platformas izveidē nedzirdīgo problēmu un interešu pārstāvniecības jomā starptautiskā mērogā.

Darbnīcā piedalīsies: LNS valdes locekli, LNS Jauniešu centra pārstāvji un 9 reģionālo biedrību līderi utt.

Darbnīcas temati:

1.diena (24.08.2018.) – Lietišķā komunikācija. LNS darbība. Pilsoņu tiesības, pienākumi;
2.diena (25.08.2018.) – ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Iekļaujoša izglītība, darba tirgus.

Darbnīca notiks LNS telpās pēc adreses: Rīga, Elvīras ielā 19 k – 2, 2.stāva zālē.

Darbnīcu vadīs (plānots): Arūnas Bražinskas no Lietuvas, tika piesaistīts ārvalstu speciālists, jo Latvijā starptautisko zīmju valodas ekspertu un tulku nav.

Visiem mērķgrupas dalībniekiem tiks nodrošinātas kancelejas preces un darbnīcas materiāli, savukārt, dalībniekiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, tiks segti transporta un viesnīcas izdevumi.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas