Search form

23.12.2015

Drukāt

Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta atbalsts Jauniešu centra kapacitātes stiprināšanai projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide”

Photo

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departaments 2015. gada 14. decembrī parakstīja līgumu (Nr. DIKS-15-3916-lī) par atbalstu neformālo apmācību veikšanai 10 jauniešiem - LNS biedriem dzīvojošiem Rīgas pilsētā, lai izstrādātu LNS Jauniešu centra (LNS JC) vidējā termiņa stratēģiskā darba plānu 2016.-2020. gadam.


Projektā, saskaņā ar minēto mērķi, var pieteikties jebkurš jaunietis, kurš ir LNS biedrs un dzīvo Rīgas pilsētā. Pieteikšanos projektā var veikt pa e-pastu: [email protected] vai personīgi darba dienās no 10.00 līdz 16.00. LNS birojā, Elvīras ielā 19, Rīgā pie Ivara Kalniņa.

Pieteikšanās dalībai projektā jāveic līdz 2015. gada 8. janvārim, aizpildot dalībnieka anketu.

 Projektā plānotas šādas aktivitātes:

1)             1.aktivitāte „Praktiskās apmācības „Darbs ar jauniešiem. No vīzijas līdz rīcības plānam”.

Šajā aktivitātē tiks sniegta apmācības jauniešu darba problemātikā, normatīvā regulējumā un jauniešu darba plānošanā, lai balstoties uz iegūtām zināšanām projekta 2.aktivitātē izstrādātu LNS jauniešu centra (LNS JC) vidējā termiņa stratēģiskā darba plānu 2016. - 2020. gadam.

Plānotie apmācību datumi:

-       1.diena. 23.01.2016.  Apmācību temats: Jaunieši Latvijā. Darbības normatīvā bāze un plānošana. Organizācijas struktūra.

-       2.diena. 24.01.2016. Apmācību temats: Organizācijas komunikācija. Komunikācijas sasaiste ar darbības plānu. Resursi.

-       3.diena. 30.01.2016. Apmācību temats: Organizācijas vadība. Plānošana (plānu veidi, plānošanas metodes, stratēģiskais plāns). Riski.

-    4.diena. 31.01.2016. Apmācību temats: Finanšu piesaiste jauniešu idejām. Finanšu resursu plānošana un sasaiste ar darbības plānu. Darbības rezultātu novērtējums.

Aktivitātē tiešās apmācības veiks projekta sadarbības partnera – „Latvijas jaunatnes padomes” speciāliste I.Šubēvica.

Apmācību norises vieta būs Elvīras iela 19, Rīga, LNS biroja 2.stāvs.

 

2)  2.aktivitāte „Domnīca „LNS JC darbības stratēģiskā plāna izveide”

Domnīcā, balstoties uz 1.aktivitātē gūtām zināšanām, tiks izstrādāts LNS Jauniešu Centra (LNS JC) darbības vidējā termiņa stratēģiskais plāns 2016.-2020. gadam – galvenie darbības virzieni un rīcības plāna sadaļas, kas nākotnē kļūs par pamatu ikgada darbības plānošanai LNS JC.

Domnīcu norises vieta būs Elvīras iela 19, Rīga, LNS biroja 2.stāvs.

Domnīcu plānotie norises datumu: 03.02.2016.; 04.02.2016.; 10.02.2016.; 11.02.2016.; 27.02.2016.; 05.03.2016.; 12.03.2016.; 19.03.2016.; 26.03.2016.

 

3)  3.aktivitāte „LNS JC darbības materiāli tehniskā stiprināšana. Informatīvo materiālu izveide un izvietošana LNS mājaslapā”.

Aktivitātes mērķis ir veicināt LNS JC darbības nodrošināšanu – materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveidi un informatīvo materiālu izveidi e-vidē par LNS Jauniešu Centru. Aktivitāte sastāvēs notematiskām daļām: 1) materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde; 2) informatīvo materiālu izveide un izvietošana LNS mājaslapā.

 

4)  4. aktivitāte „Projekta administratīvā vadība”.

Projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” tiks veicināta biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) kapacitāte darbā ar jaunatni, un sekmēta nedzirdīgo jauniešu aktīvās sabiedriskās pozīcijas veidošanās, piedaloties diskusijās par savas kopienas jauniešu sabiedriskās dzīves plānošanu un uzlabošanu, sekmēta to potenciālā līdzdalība Rīgas pilsētas jauniešu aktivitātēs.

Projekta realizācija notiks laikā no 2015. gada 15. decembra līdz 2016. gada 28. aprīlim.Projektam būs būtiska ilgtermiņa ietekme uz biedrības darbu, jo tiks veicināta jauna komponenta –  darba ar jaunatni attīstība, jauniešu kopas līderizācija un motivācija.

Projektu "LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide" finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

  

 Aija Sannikova, projekta vadītāja


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas