Search form

04.02.2016

Drukāt

Jauniešu apmācības projektā noslēgušās (video, foto)

Photo

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LNS projekts „LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide” ir sekmīgi uzsācis darbību un šī gada janvārī ir ieviesta pirmā aktivitāte „Praktiskās apmācības „Darbs ar jauniešiem. No vīzijas līdz rīcības plānam”.


Aktivitātes ietvaros notika 10 projekta mērķgrupas dalībnieku praktiskās apmācības. Apmācību mērķis bija sniegt zināšanas jauniešu darba problemātikā, normatīvā regulējumā un jauniešu darba plānošanā, lai, balstoties uz iegūtām zināšanām, projekta 2.aktivitātē izstrādātu LNS jauniešu centra (LNS JC) vidējā termiņa stratēģiskā darba plānu 2016. – 2020. gadam. Tāpēc apmācību tēmas skāra tādus jautājumus kā jauniešu organizāciju darbības normatīvā bāze, jauniešu organizāciju darbības plānošana, organizācijas iespējamā struktūra, organizācijas komunikācija, komunikācijas sasaiste ar darbības plānu, organizācijas vadība, resursi, un plānošana, riski, finanšu piesaiste jauniešu idejām u.c. tēmas.

Apmācības vadīja projekta sadarbības partnera – biedrības “Latvijas jaunatnes padome” speciāliste Inese Šubēvica. Kā atzīst paši projekta dalībnieki, tad apmācības bija gan aktuālas, gan lietderīgas, jo aktivitāte atklāja katra individuālās spējas un sekmēja jauniešu līdzdalību LNS Jauniešu centra (LNS JC) kā LNSiekšējās struktūrvienības darbā. Projekts radīja iespēju jauniešiem mācoties, diskutējot un apmainoties viedokļiem,aktīvi pavadīt brīvo laiku un saliedēja darbam vienotam mērķim – plānveidīgi un kvalitāti organizēt aktivitātes jauniešiem.

Projekta otrajā posmā, līdz 29.aprīlim, notiks praktiskais darbs – domnīca, kurā uz gūto zināšanu pamata, jaunieši izstrādās LNS Jauniešu centra stratēģiskās darbības plānu 2016. – 2020. gadam.

Plašāk par jauniešu projektu – projekta dalībnieku domas, iespaidus un secinājumus – varēs lasīt LNS laikrakstā „Kopsolī” februāra izdevumā.

Informāciju par šo projektu var lasīt arī Latvijas Jaunatnes Padomes mājaslapā – šeit.

 

Vairāk foto šeit.

Projektu "LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide" finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto un video: Kristaps Legzdiņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas