Search form

29.03.2016

Drukāt

Jauniešu projekta aktivitātes sasniedz kulmināciju – sagatavots stratēģiskais darbības plāns 2016. – 2020. gadam (video)

Photo

Šī gada sākumā aizsāktais Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LNS projekts “LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide” tuvojas noslēgumam.


Pēc pirmās aktivitātes – praktiskās apmācības “No vīzijas līdz rīcības plānam” notika otrā aktivitāte “Domnīca LNS JC darbības stratēģiskā plāna izveidei”. Tajā 10 jaunieši – projekta dalībnieki izstrādāja LNS JC stratēģisko plānu no 2016. līdz 2020.gadam.
Jauniešu centra sagatavotais darbības plāns nonāca līdz finālam 23.martā, kad viņi to publiski prezentēja un aizstāvēja.

Šajā nozīmīgajā pasākumā piedalījās LNS prezidents Edgars Vorslovs, projekta vadītāja Aija Sannikova, jauniešu studijas “BaMbuss” vadītāja Līga Siliņa, Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” pārstāvji Roberta Egle un Jānis Vītols. Diemžēl nevarēja ierasties apmācību nodarbību vadītāja Inese Subēviča, bet ar viņu tika nodrošināts kontakts ar skype starpniecību.

Minēto viesu klātbūtne pasākuma saturu ļoti bagātināja, un plāna aizstāvēšana notika pozitīvā gaisotnē. Katrs jaunietis prezentēja savu plāna punktu un pasākumus, ko paredzēts veikt tā realizācijai. Vispusīgo informāciju diskusiju gaitā papildināja vairāki jauni priekšlikumi, idejas, piedāvājumi, kam sekoja novērtējums ar atbalstu turpmākai rīcībai. Jauniešus iedvesmoja nobeigumā izteiktais LNS prezidenta vēlējums: “Radiet idejas, izsakiet priekšlikumus, līdzdarbojieties LNS, neklusējiet, stāstiet par savām vēlmēm, esiet aktīvi…”

Arī lektore Inese Subēviča atzinīgi novērtēja sasniegtos rezultātus: “Man liels prieks par ikkatru jaunieti, kas piedalījās, stāstīja par savām iecerēm, pat pasapņoja! Es ticu, ka šie jauniešu sapņi, visiem kopā darbojoties, piepildīsies! Jauniešos ir tāds spēks!”

“Kaņiera” pārstāves Robertas Egles vērtējums: “Milzīgs paldies jauniešiem par pārliecinošo prezentāciju. Man prieks, ka katram jaunietim bija iespēja prezentēt savu tēmu un atbildēt uz jautājumiem. Jūs esat laba komanda! Paldies par veikto darbu – ļoti iedvesmojoši un spēcinoši! Jūs esat lielisks piemērs! Prieks, ka pati LNS tik pozitīvi noskaņota un pretimnākoša jauniešu iecerēm!”

LNS Jauniešu centra stratēģiskais plāns 2016. – 2020. gadam ietver šādus virzienus: informācija un izglītība, āra dzīves pasākumi, brīvā laika pasākumi, starptautiska sadarbība, interešu aizstāvība, Jauniešu centra kapacitātes stiprināšana. Šī rīcības plāna kopsavilkumu var redzēt videoversijā.

Bet intervijas ar jauniešiem lasiet nākamajā KS numurā!

 

Projektu "LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide" finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Video: Kristaps Legzdiņš
Foto: No LNS JC arhīva


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas