Search form

08.01.2007

Drukāt

Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā!" Nr.5


ES fondi – nedzirdīgajiem

Vai atceraties, kā sākās Latvijas un arī LNS ceļš uz Eiropas Savienību? Tas sākās ar Atmodu – pirms 15 gadiem. Bet kā pilntiesīga valsts Latvija iestājās ES 2004.gada 1. maijā.
Pirms dažiem gadiem bijām izbraukumos reģionu biedrībās ar programmu „Iepazīsim ES”. Tur arī spriedām un izvērtējām plusus un mīnusus, kas mūs sagaida, un katrs klusībā pieņēma savu lēmumu – būt vai nebūt mums Eiropā. Notika tā, kā vēlējās vairākums Latvijas pilsoņu.
Tagad ES saimē jau ir 27 valstis, gatavojas iestāties vēl vairākas Horvātija, Maķedonija, Melnkalne u.c. Bet pārējās, kuras paliek ārpusē, ir 16 – to vidū arī mums tuvākās: Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Moldāvija; arī Albānija, Serbija, Norvēģija, Islande, Šveice u.c.
Nu jau ir uz ko atskatīties, ko apkopot un novērtēt – kas panākts un kas zaudēts šajos gados. Latvija no ES fondiem saņēmusi turpat pusmiljardu eiro (300 milj. Ls). Šeit minēšu tikai nelielu, bet būtisku daļu no plašā jautājumu loka – par to, kāda ir Eiropas Savienības sniegtā palīdzība – LNS un nedzirdīgajiem ļaudīm.
Palīdzība un guvumi var būt visādi – morālie, materiālie, finansiālie. Visuzskatāmāk un jūtamāk procesu raksturo labums, ko sniedz nauda, finanses no Eiropas fondiem. Tātad ko tieši savienība saņēmusi no ES?
Jāteic, ka tāpat vien nekas netiek piešķirts. Ikviens finansējums jāizcīna projektu konkursos, kur parasti sākumā ir vismaz 3 reižu vairāk pieteikumu nekā to, kas beigās naudu dabū. LNS nopietni strādā projektu gatavošanā, lai pārliecinoši izskaidrotu finansētājiem nedzirdīgo cilvēku pašreizējās nepieciešamās vajadzības, savas idejas un ieceres viņu problēmu risināšanā un īpaši pēc tam praktiskā darbībā projektā iegūto finansējumu izlietojot
Rezultāts ir tāds, ka šajos gados daudzas labas lietas, kas notiek savienībā, paveiktas par Eiropas naudu un kopumā aptver vairāk nekā 500 tūkst.latu. Tas vēl papildināms ar atbalstu ES pirmsiestāšanās PHARE programmas un no citu Eiropas valstu fondiem, to vidū lielākie finansētāji dažādiem pasākumiem bijuši Nīderlandes Karalienes Julianas fonds un fonds „Marta kap” un Ziemeļvalstu Ministru Padome, Lielbritānijas vēstniecība u.c.
Pateicoties šeit minētajiem finansu donoriem, esam tikuši pie labiekārtotām telpām Rīgā, Elvīras ielā 19, Valmieras, Rēzeknes un Daugavpils klubos un „Rītausmā”, notikuši daudzi pasākumi vietējos klubos un Rīgā, to vidū semināri, pētījumi, forumi, koncerti, iespieddarbu – grāmatu, zīmju valodas vārdnīcu u.c. izdošana, komunikācijas tīkla pilnveidošana, interneta pieslēgšana, apmācību programmu sagatavošana, datortehnikas iegāde, preses abonēšana un daudz kas cits.
Bez Eiropas naudas mūsu organizācijas, biedrību ikdienas dzīve būtu pelēkāka, notikumiem nabagāka, jo kopš ražošanas straujas samazināšanās LNS rīcībā vairs nav brīvu naudas līdzekļu daudzām šādām vajadzībām.
LNS patlaban realizē 4 lielus projektus: „Klusās rokas” – uzmanība pievērsta sievietei – viņas situācijas uzlabošanai ģimenē, darbā, profesijas apguvē utt.; „Abpus klusuma robežām” – vērsts uz sociālās RH uzlabošanu; „LNS – otrās mājas” – tā ietvaros notiek celtniecības remonta darbi vairākos LNS objektos, Rīgā, Daugavpilī, Valmierā un „Mēs – sabiedrības daļa II”. Drīzumā paredzēts uzsākt vēl divu projektu realizāciju par ES naudu – „Darbs klusumā”, lai veicinātu pašnodarbinātību, privāto biznesu, nedzirdīgo uzņēmēju darbu un „Integrācija un informācija plus izglītība” – nosaukums visu izsaka. Runājot par informāciju – pie viena atgādināšu, ka arī „KS” lielā mērā saņēmis atbalstu un spējis joprojām iznākt, pateicoties Eiropas atbalstam. Tā kā darba un arī darba augļu, ko baudīt, pietiks visiem gan Rīgā, gan reģionu biedrībās. It īpaši ņemot vērā, ka atkal notiek jauns projektu konkurss, kurā piedalās arī LNS.
Kas tagad galvenais ikvienam? Maksimāli izmantot visu, ko patlaban sniedz Eiropas palīdzība. Vadītājiem – nākt ar idejām projektiem, būt gataviem uzņemties atbildību un strādāt, strādāt, bet apmeklētājiem aktīvi nākt uz pasākumiem un ņemt pretī visu ar atvērtu sirdi, mēģinot katram pašam gūt lielāko labumu no tā. Eiropas Savienībai svarīgi mērķi šajos projektos ir vairāki: lai nedzirdīgie ļaudis justos piederīgāki visiem notikumiem sabiedrībā, piedalītos tajos, lai veicinātu nodarbinātību un sievietes līdztiesību visās dzīves jomās.
ES struktūrfondu finansējums Latvijai 2007. – 2013.gadā pārsniegs 4 miljardi latu. Daudz! Lai nu mums visiem Latvijā pietiktu gudrības, spēka un enerģijas to likt lietā tā, ka mūsu valstī dzīve kļūst arvien labāka, ērtāka, skaistāka. Lai būtu – kā Eiropā. u - kaistlabliet visiem Latviju konkurss, kurLai mums to kopā izdodas panākt – tāds mans vēlējums visiem
 
Apmeklējiet pasākumus reģionu klubos 2007.gada janvārī
Valmierā
4., 11., 18., 25. I pl.16 Jaunāko ziņu apskati
17.I pl.12 Tematisks pasākums „Kopībā – spēks”
 
Pļaviņās
4., 11.I pl.12 Jaunumi Latvijā un pasaulē
20.I pl.10, 26.I pl.11 Preses koplasīšana
 
Liepājā
4., 11., 18., 25.I pl.16 Jaunāko ziņu apskats: „Apkārt pasaulei”
20.I pl.16 Tematiska pēcpusdiena „Kopībā – spēks”
 
Daugavpilī
9., 16., 23., 30.I pl.13 Jaunumi preses slejās
18.I pl.13 Biedru saiets „Kopā esam spēks”
20.I pl.16 Mutvārdu žurnāls „No A līdz Z”
 
Kuldīgā
2., 9., 16., 23., 30.I pl.12 Preses ziņu koplasīšana
18.I pl.11 Mutvārdu žurnāls „No A līdz Z”
27.I pl.11 Tematisks saiets „Kopībā – spēks”
 
Rēzeknē
9., 16., 23., 30.I pl.13 Apskats „Pēdējās ziņas”
20.I pl.12 Tematiska norise „Kopībā – saiets”
.
INTERESANTS FAKTS: BŪS GRĀMATA
„Mēs – citu vidū” – tā sauksies projekta ietvaros topošais izdevums par saskarsmes kultūras jautājumiem, labvēlīgu attiecību veidošanu sabiedrībā, kur sastopas divas – dzirdīgo un nedzirdīgo identitātes (sabiedrības, ko nosaka piederība sociāli noteiktai grupai).
Analizēt šo situāciju un iezīmēt optimālos saskarsmes veidus, līdzekļus un principus apņēmusies Marika Antonova. Viņu droši vien ar siltumu sirdī atceras daudzie Raiņa skolas audzēkņi, kuriem Marika mācīja latviešu valodu. Tas bija radošu darbu pilns laiks, kad kopā ar otru – angļu valodas skolotāju Inesi Immuri tapa dzirdīgo un nedzirdīgo audzēkņu kopīgie iestudējumi.
Bet nu Marika jau vairākus gadus mācās pati. Viņa studē Čehijā, Brno Teātra un mūzikas augstskolā – pēc šīs pašas augstskolas beigšanas Marika nu jau ir uzņemta doktorantūrā.
Šoruden Marika izturēja konkursu un iekļuva nodaļā „Teātris un izglītošana”. Ceļā uz doktora grādu trīs gadu laikā viņa veiks pētījumu par ritmu kā nedzirdīgā aktiera skatuviskās izteiksmes līdzekli.
Marika labi pārvalda angļu un čehu valodu, saprot slovaku un vācu mēlē teikto, prot zīmju valodu – latviešu, čehu un starptautisko. Tāpēc viņa regulāri tiek aicināta veikt tulka pienākumus arī mūsu projektos, kad mums savienībā jāuzņem starptautiskie partneri vai jādodas uz tikšanos ārvalstīs. Tad Marika tur ir pretī un palīdz saprasties šajās viņai zināmās valodās.
Sadarbība turpinās arī ar Raiņa skolu, it īpaši, kad notiek lielāki pasākumi. Viens no tiem gaidāms itin drīz – 2008.gadā skola svinēs 80 gadu jubileju, un tai par godu noteikti taps kāds skaists kopuzvedums: nedzirdīgie un dzirdīgie jaunieši visi kopā.
 
Darba vara lielu dara!
Darbs tev ņēma, darbs tev deva,
Vajag čaklu kāju, roku,
Pašam gudra padomiņa.
ja tu vēl neesi atradis darbu kādā uzņēmumā, firmā, iestādē, organizācijā;
ja tu gribi strādāt stabilā darba kolektīvā un saņemt oficiālu darba algu;
ja tu vēlies būt sociāli nodrošināts un nopelnīt pieklājīgu pensiju....
tad vērtīgus padomus, ieteikumus un iedrošinājumu strādāt vari saņemt:
Bezdarbnieku semināros 2007.gadā. Nodarbības ZV tulkojumā notiks:
Jūrmalā, SIC, 7 – 18. maijā latviešu valodā;
Jēkabpilī, Agrokoledžā, 2. – 13. jūlijā krievu valodā.
Nodarbībās celsies tava pašapziņa, tu apzināsi savas iespējas strādāt, gūsi labus draugus, pieredzi, un vēlmi iekļauties aktīvā darbā.
Izmanto šo lielisko iespēju! Tuvākas ziņas un pieteikšanās uz semināriem pie apmācību koordinatores L.Janševskas ZVC, tel./teksta tel. 7471575, e-pasts: [email protected] vai savās biedrībās.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas