Search form

30.09.2008

Drukāt

KAS VEIDO MŪSU NĀKOTNI


 

Uz šo jautājumu Latvijas Nedzirdīgo savienība(LNS) rod savu atbildi ar projektu „Mūsu iespējas – mūsu nākotne”, kura noslēgumā 28. septembrī norisinājās starpetnisks nedzirdīgo kultūras forums Rīgas Kongresu namā, kurā uzstājās nedzirdīgo pašdarbnieku grupas no visas Latvijas, kā arī viesi no Lietuvas.
 
Mūsu iespējas veido mūsu nākotni, un, jo labāku nākotni vēlamies, jo vairāk jāpaplašina un jāpilnveido mūsu iespējas. Nedzirdīgajiem cilvēkiem tas ir savādāk, ir daudz vairāk dažādu šķēršļu. Bet, kā zināms, tikai šķēršļi rada gribu tos pārvarēt, tikai šķēršļu pārvarēšana dod iespēju attīstīties. Un attīstība, filozofiski ņemot, ir pats galvenais LNS projekta vadmotīvs, jēga un rezultāts.
 
Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts „Mūsu iespējas – mūsu nākotne” tika radīts un realizēts, lai integrētu Latvijas nedzirdīgos cittautiešus gan Latvijas sabiedrībā, gan Latvijas nedzirdīgo kopienā. Bieži vien nedzirdīgie cittautieši cieš no dubultas diskriminācijas – gan nedzirdības dēļ, gan etniskās atšķirības, valsts valodas neprasmes dēļ, kuru savukārt tieši nedzirdība traucē apgūt. Bez tam, būtībā nedzirdīgam cilvēkam dzimtā valoda ir nedzirdīgo zīmju valoda, kas ir vizuāli uztverama, tātad būtiski atšķirīga.
 
Par spīti tam visam, projekta rezultātus, kuri tika prezentēti 29. septembra projekta noslēguma konferencē, var atzīt par ļoti iepriecinošiem, jo viss projektā paredzētais ir izpildīts, bet galvenais -  ir panākta liela cilvēku ieinteresētība, atsaucība, saliedētība.  Tas bija iespējams arī tāpēc, ka Latvijas Nedzirdīgo savienība savus projektus nedzirdīgajiem realizē ar pašu nedzirdīgo rokām. Citiem vārdiem – projektu realizētāji paši ir nedzirdīgi, tāpēc lieliski pazīst savu mērķa grupu, zina tās vajadzības, problēmas, pazīst cilvēkus un spēj iemantot viņu uzticību. Tas ir īpaši svarīgi tik delikātā jautājumā kā etniskās integrācijas problēmas, kur pat neliels pārpratums var izraisīt nesaprašanos, noslēgšanos vai konfliktu.
Lai iegūtu nepieciešamās zināšanas, projekta sākumā tā realizētājiem tika organizētas apmācības par etniskās integrācijas problēmām un risinājumiem, un tikai pēc tam sākās aktivitāšu realizācija uz vietām.
 
Lūk, daži no projektā paveiktajiem darbiem. LNS Daugavpils, Valmieras un Rēzeknes reģionālajās biedrībās nedzirdīgajiem cittautiešiem tika organizētas konsultācijas latviešu valodas apguvē, dažādu tekstu, dokumentu izpratnē, ikdienā nepieciešamu iesniegumu, rēķinu, veidlapu aizpildīšanā. Tika organizēti dažādi pasākumi vietējo etnisko minoritāšu kultūras tradīciju iepazīšanai un apguvei, bez tam ar šīm etnisko tradīciju atzīmēšanas programmām visu triju iesaistīto pilsētu pārstāvji brauca pieredzes apmaiņas braucienos cits pie cita. Daudzi vēl atceras lielisko pasākumu „Līgo dienā līgo rokas” Valmierā. Nedzirdīgajiem cittautiešiem tika radīta motivācija parādīt savu etnisko kultūru un tradīcijas, auga viņu pašapziņa, jo, kā sacīja projekta pasākumos iesaistītā Nadežda Jefremova no Valmieras: „Tas, ka esmu cittautiete, savā ziņā ceļ manu pašapziņu un liek sevi apliecināt, lai nedarītu kaunu savai tautībai”.
 
Projekta gaitā LNS laikraksts „Kopsolī” izdeva informējošus mācību bukletus par tēmām: Satversme, valsts himna, pilsonība, Latvijas vēsture, kā arī sešas starplikas par etniskās integrācijas tēmām. Laikrakstā „5 MIN” tika izveidoti divi ielikumi, kas informēja plašāku sabiedrību par projekta norisi.
 Mācību bukletu tēmas tika apgūtas arī praktiskās nodarbībās, piemēram, nedzirdīgie cittautieši kopīgi mācījās Latvijas Republikas himnu, un, pateicoties līdzdalībai projekta pasākumos, Daugavpilī vien projekta laikā divdesmit pieci nedzirdīgie cittautieši ieguva LR pilsonību. Tas ir viens no projekta pārsteigumiem un liecina par tā efektivitāti.
Savukārt LNS Zīmju Valodas centrs, lai veicinātu latviešu valodas un latviešu zīmju valodas apguvi, projekta ietvaros izstrādāja mācību palīglīdzekli nedzirdīgajiem cittautiešiem, kurš ir pieejams visiem interneta lietotājiem: http://www.zimjuvaloda.lv/lv/macibu_programma_video
 
Projekta ietvaros notika ne tikai apmācības, konsultācijas, apmaiņa ar nacionālajām tradīcijām un paražām, bet arī lieli kultūras pasākumi. Daugavpilī, Vienības laukumā 2008. gada 10. maijā notika starpetnisks nedzirdīgo amatiergrupu kultūras festivāls „Dziedošās rokas”, bet 28. septembrī Rīgas Kongresu namā risinājās starpetnisks nedzirdīgo kultūras forums „Latvija – mūsu zeme klusumā”. Nozīmīgs notikums bija arī Daugavpils festivāla laikā atklātā nedzirdīgo mākslinieku darbu izstāde Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, kurā izstādītie darbi, pēc vietējo mākslas zinātnieku vērtējuma, bija labā līmenī.
Liepājnieki forumā
 
Viena no projekta aktivitātēm bija Latvijas TV raidījumu cikls „Redzeslokā” par tēmām: „Aktualitāte”, „Iekļaujies!”, „Likuma pants”, „Darba tirgus”, „Kultūra”, „Brīvstunda”, „Mācāmies latviešu zīmju valodu”, „Īsziņas”.
 
Lai informāciju par nedzirdīgo kopienas aktivitātēm varētu iegūt arī tie nedzirdīgie cittautieši, kuriem valsts valoda sagādā problēmas, tika izveidots projekta realizētāja Latvijas Nedzirdīgo savienības mājas lapas variants krievu valodā: http://www.lns.lv/rus/ .
Projektu administrē Sabiedrības Integrācijas fonds, tā realizācijas periods: no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 31. oktobrim, un tā vadītājs ir Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Arnolds Pavlins.
 
Projekta materiāli un rezultāti pašlaik tiek apkopoti tematiskajā brošūrā „Mūsu iespējas – mūsu nākotne”, kurš tiks izdots oktobrī.
 
 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.
Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu pilnībā atbild tā autors Zigmārs Ungurs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
 
 
 
Sagatavoja: Zigmārs Ungurs, projekta atbildīgais par publicitāti; e pasts: [email protected]

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas