Search form

09.03.2015

Drukāt

Projekts „Mūsu Rīga klusumā” uzsāk darbību

Photo

2015. gada 2. martā noslēgts biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līgums Nr. DIKS-15-470-lī par projekta „Mūsu Rīga klusumā” ieviešanu no 2015. gada 2. marta līdz 2015. gada 15. jūnijam.


Projekta norisei Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 2015. gada budžeta programmas 16.09.00 „Sabiedrības integrācijas programma” ietvaros, piešķīra finansējumu 4252.00 eiro apmērā (92,39%), bet pārējo finansējumu 350.00 eiro (7,61% no kopējām izmaksām) nodrošinās biedrība.

Projekta mērķis – sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos un nedzirdīgo cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā, nodrošinot radošas un izzinošas brīvā laika aktivitātes 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem cilvēkiem.

Projekta uzdevums ir nodrošināt 80 nedzirdīgiem cilvēkiem, to skaitā  20 jauniešiem, kuri dzīvo Rīgas pilsētā, iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku atbalstošā vidē, vienlaicīgi iegūstot sākotnējās prasmes veidot videosižetus, aprakstus un fotosižetus, pilnveidot prasmes darbā ar informāciju (prasmi atlasīt, analizēt), prasmi prezentēt u.c. prasmes, lai tās kopumā veicinātu labu tradīciju veidošanos kopienā brīvā laika lietderīgas pavadīšanas jomā.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:

1)      Administratīvā komponente (aktivitātes īstenošanas laiks 2.03.2015 – 15.06.2015)

2)      Izzinu Rīgu (aktivitātes īstenošanas laiks 14.03.2015 – 30.05.2015)

3)      Informācijas un publicitātes pasākumi (aktivitātes īstenošanas laiks 2.03.2015 – 15.06.2015)

Aktivitātes „Izzinu Rīgu” ietvaros tiks ieviestas 3 apakšaktivitātes:

1)      Studija „Īsfilmu darbnīca”, kurā notiks apmācības īsfilmas sižeta un tehniskā izpildījuma veidošanā; īsfilmas saturiska un tehniska izveide; īsfilmas aizstāvēšana, apspriešana, diskusijas par īsfilmas idejas atspoguļojumu, sižeta aktualitāti. Tās rezultātā tiks izveidotas 10 tematiskās īsfilmas latviešu zīmju valodā par Rīgas pilsētu šādās tematiskās grupās:

• kultūras mantojums;

• kultūras dzīve;

• sporta aktivitātes;

• veselīgs dzīvesveids;

• atpūtas iespējas.

2)      Studija „Aprakstu darbnīca”, kurā notiks teorētiskās apmācības par tematisku fotogrāfiju veidošanu; tematisku fotogrāfiju izveide par Rīgas pilsētu; labāko fotogrāfiju atlase, aprakstu izveide, fotogrāfiju noformējuma izstāde. Tās rezultātā tiks izveidotas tematiskās fotogrāfijas par Rīgas pilsētu šādās jomās:

• krāšņākie Rīgas nami;

• kultūras mantojums;

• aktuālie notikumi 2015;

• cilvēki Rīgas ielās;

• Rīgas parki;

• baznīcas Rīgā;

• Rīga no neparastā skatupunkta.

3)      Aktivitāte „Mans stāsts par Rīgu”, kurā notiks fotogrāfiju izstāde, tas būs kā kopsavilkums tam, kas tika apgūts studiju „Īsfilmu darbnīca” un „Aprakstu darbnīca” ietvaros.

Projekta realizācija ir lieliska iespēja  nedzirdīgajiem cilvēkiem  uzzināt vairāk par norisēm, sniegtajām iespējām Rīgas pilsētā, nebūt informatīvi izolētiem, sniegt savu ieguldījumu citiem, attīstīties, augt, virzīties uz priekšu, būt sociāli aktīviem, pilnveidot savas prasmes, paplašināt savu redzesloku un padziļināt savas zināšanas par Rīgu kā valsts kultūras galvaspilsētu, vietu, kur ir iespējams aktīvi, radoši, izzinoši un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Par projekta ieviešanu atbild LNS iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja A. Sannikova, kas šajā projektā strādās kā brīvprātīgā.

Projekta norise notiks biedrības telpās Rīgā, Elvīras ielā 19 un kultūras centrā „Rītausma”, Kandavas ielā 27, Rīgā.

Projekts sniegs ieguldījumu nedzirdīgajiem cilvēkiem, vairojot sabiedrības vienotību, jo nedzirdīgie cilvēki, Rīgas pilsētas sabiedrības daļa, aktīvās un radošās brīvā laika aktivitātēs projekta ietvaros, no klusās auditorijas kļūs par tiem cilvēkiem, kuri caur radošas darbības prizmu parādīs savu redzējumu un izjūtas sabiedrībai.

Sekojiet projekta aktuālajai informācijai un nepalaidiet garām iespēju aktīvi iesaistīties!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja: LNS iepirkumu un projektu nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas