Search form

28.08.2018

Drukāt

Kuldīgas RB: Ar piederību savai Latvijai

Photo

Kuldīgas RB telpās, Piltenes ielā 20 – 1, tiek realizēts LR Kultūras ministrijas finansēts un „Kurzemes NVO atbalsta centrs” administrēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts „Piederam Latvijai”.


Projekta iekļautas četras aktivitātes laikā no 1. līdz 24. septembrim.

•1. 09 pl.12 RB telpās Piltenes ielā 20-1 Tikšanās “Latviešu zīmju valoda – pagātne, tagadne un nākotne”. Programmā:

- Būs iespēja uzzināt faktus par latviešu zīmju valodas vēsturi, Latviešu zīmju valodas atzīšanas dienu, par speciālās izglītības iestādēm bērniem ar dzirdes traucējumiem, par Zīmju valodas centra darbu, šī centra izdotiem materiāliem latviešu zīmju valodā – pasākuma vieslektore Lilita Janševska.

- Kafijas pauze un praktiskā nodarbība “Latviešu zīmju valodas pamati”.

•13. 09 pl.13 Kuldīgas novada Domē, Baznīcas ielā 1 Informatīvā diena latviešu zīmju valodā”. Programmā:

Iepazīšanās ar Kuldīgas novada Domes darbu un darbinieku pienākumiem klātienē – par iedzīvotāju iespēju iesaistīties pašvaldības darbā, to, kāpēc jāpiedalās pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, kā norit saziņa starp iedzīvotājiem un Domes darbiniekiem, par pieejamajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā cilvēkiem ar invaliditāti (to skaitā – pašvaldības nodrošinātās atlaides sporta aktivitātēm cilvēkiem ar invaliditāti, sociālie pakalpojumi, ko cilvēki ar invaliditāti var saņemt Kuldīgas novadā un Latvijā, transporta pakalpojumi u.c.).

•15. 09 pl.12 Izbraukums uz „Amatniekiem”, Rumbas pagasta Kuldīgas novadā –„Mēs runājam zīmēs”. Programmā:

- 12.00 – 12.30 Dalībnieku pulcēšanās, reģistrācija

- 12.30 – 12.40 Pasākuma atklāšana

- 12.40 - 13.00 Prezentācija par Kuldīgas RB darbību un

- spilgtākiem notikumiem

- 13.00 – 15.00 Lekcija par cilvēktiesībām, invalīdu tiesībām – nodarbību v vieslektore Inese Immure

- 15.00 - 15.20 Diskusijas

- 15.20 – 16.00 Kafijas pauze

- 16.00 – 16.20 2018.gada aktīvāko nedzirdīgo cilvēku – brīvprātīgo palīgu

- un pašdarbnieku godināšana: pateicība par brīvprātīgo darbu savā biedrībā un nedzirdīgo kopienā vairākās nominācijās

- 16.20 – 19.00 Atraktīvas aktivitātes.

•24. 09. pl.12 no Piltenes ielas 20-1 Kuldīgas vecpilsētas ekspedīcija „Objekti, simboli, zīmes”. Programmā:

1) Pulcēšanās un reģistrācija; dalībnieku iepazīšanās ar ekspedīcijas noteikumiem un kartes saņemšana;

2) Starts un finišs LNS Kuldīgas RB, Piltenes iela 20-1; Kuldīgas vecpilsētā jāatrod 15 kultūrvēsturiski objekti. Aptuvenais maršruta garums – 4 km;

3) Rezultātu apkopošana un apbalvošana;

4) Kafijas pauze/ pārrunas par pasākuma norisi un iespaidiem.

Laipni lūgti visi Kuldīgas RB biedri! Izmantojiet projektā piedāvātās plašās iespējas, un dzīve kļūs interesantāka!

Projektu „Piederam Latvijai” realizē LNS Kuldīgas RB, finansē LR Kultūras ministrija un administrē „Kurzemes NVO atbalsta centrs”. 

 

Žanete Škapare
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas