Search form

02.11.2017

Drukāt

Rīgas domes Labklājības departamenta atbalsts sociāli mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā projektā „Starp divām saulēm cilvēks mirdz”

Photo

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departaments 2017. gada 20. oktobrī parakstīja līgumu (Nr. DL-17-364-lī) par atbalstu 150 biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” biedriem t.sk. 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem, lai stiprinātu un vairotu sociālo vienotību nedzirdīgo kopienā un iesaistītu LNS biedrus pasākumu norisē, organizējot tematisku 2017. gada noslēguma svētku pasākumu.


Projekts „Starp divām saulēm cilvēks mirdz” savu darbību sāka 2017. gada 1. novembrī ar darba grupas sēdi, kurā tika lemts kādā veidā organizēt tematisku 2017. gada noslēguma svētku pasākumu LNS un pienākumu sadali.

Gada noslēguma pasākums ir tradicionāls LNS biedru kopības pasākums, kura programmu veido daudzveidīgs kultūras, izglītojošu, atpūtas un izklaides pasākumu kopums nedzirdīgo mērķauditorijai.

Šogad gada noslēguma notiks 21. decembrī. Dalībai pasākumā aicināti pieteikties visu LNS reģionālo biedrību biedri, lai kopīgi priecātos par paveikto šogad un godam sagaidītu Ziemassvētkus un Jaunā gada tuvošanos. Dalību pasākumā jāpiesaka savā reģionālajā biedrībā vai tieši pie LNS viceprezidentes, projekta pasākuma vadītājas Br.Lazdas (e-pasts: [email protected] ).

Pasākums „Starp divām saulēm cilvēks mirdz” notiks Kandavas ielā 27, Rīgā – LNS kultūras centrā Rītausma laikā no pl. 14.00 līdz 22.00, pie svinīgi klātiem galdiem, apsveikuma koncerta skaņās. Svētku pasākumā tiks aicināti piedalīties arī LNS ilggadējie sadarbības partneri.

LNS biedriem dalība pasākumā ir bezmaksas.

Projekts parūpēsies par svētku galdiem, telpu noformējumu un īpašā atmosfērā pasākuma norisi, kā arī norises surdotulkojumu. Svētku pasākuma programma (projekta 2.aktivitāte) būs veidota no LNS pašdarbības kolektīvu 2016.- 2017. gadā labāko iestudējumus (deju iestudējumi, lugu iestudējumi, melodeklamācijas u.c.) un LNS biedrību pašdarbības entuziastu – mērķgrupas dalībnieku – koncertprogrammas, kā arī viesmākslinieku uzstāšanās, pasākuma tematiski veidotiem apsveikumiem, par pamatu ņemot atskatu uz gada svarīgākiem kultūras notikumiem, kā arī sasaistot to ar 2018. gada nozīmīgāko pasākumu – Latvijas simtgadi. Ir plānota arī prezentāciju par 2017. gada notikumiem un pasākumiem biedrībā, kā arī atskats uz LNS līdzdalību starptautiskā un nacionālā līmenī.

LNS reģionālo biedrības lūgtas savlaicīgi pieteikt savus amatiermākslas kolektīvu priekšnesumus (saziņa skype vai e-pasts: [email protected]), lai tiktu izveidota skaista noslēguma pasākuma apsveikuma programma.

Viena no projekta iezīmēm ir tā, ka visi projekta darbinieki strādās projektā bez darba samaksas – veiks brīvprātīgo darbu. Bet čaklās rokas būs vajadzīgas arī sagatavojot telpas svētku pasākuma. Tāpēc projekts lūdz pieteikties brīvprātīgos palīgus, īpaši jauniešu šai svarīgai misijai. Pieteikumus – mutiskus vai rakstiskus, arī SMS veidā, jāiesniedz projekta koordinatore K.Pavlovai ([email protected]) līdz 2017. gada 10.decembrim.
 

Uz tikšanos pasākumā!

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments.
Projekta realizācija notiks no 01.11.2017. līdz 28.12.2017.

 

Projekta korespondenti: Ilze Kopmane, Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas