Search form

13.03.2018

Drukāt

Sākas projekts "Tukumā un ap Tukumu!"

Photo

2017. gada 29. septembrī biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk - LNS) iesniedza Tukuma novada Domei projekta “Tukumā un ap Tukumu!” pieteikumu.


Pagāja 5 mēneši, kamēr projekts tika apstiprināts un 2018. gada 1. februārī starp Tukuma novada Domi un LNS tika noslēgts deleģēšanas līgums par projekta realizāciju no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 20. decembrim. Jāsaka gan, ka mums apstiprināja visu pieprasīto no Domes līdzfinansējuma summu 1182,40 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir sekmēt nedzirdīgo kopienas aktivitāti un saliedētas sabiedrības veidošanos, nodrošinot Tukuma pilsētā un novadā dzīvojošajiem 35 nedzirdīgiem cilvēkiem t.sk. dzirdes invalīdiem, iesaisti lietderīgi brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
Projekta paredzēts organizēt sekojošās aktivitātes:

1) rokdarbu – šūšanas, izšūšanas – nodarbības (kopumā 18 nodarbības), kuru rezultātā projekta dalībnieki sagatavos aubes, vainadziņus, piespraužamās rotas – brošas ar latvju zīmēm, aplikācijas, kakla bantes, jostas u.c. Un lai vairotu lepnumu par savu novadu, veidojot darinājumus (piemēram, kakla lakatiņus), tie saturēs simbolisku norādi par piederību Tukuma novadam un Latvijai (piemēram, uzraksts “Tukumnieks” utt.).

Nodarbību laikā izveidotie darbi tiks demonstrēti 2018. gadā Tukuma grupas organizējamos pasākumos, Nedzirdīgo dienā Rīgā, pašdarbības festivāla laikā Valmierā. Rokdarbu nodarbības tiks organizēts 2 reizes mēnesī no 1. marta līdz 30. novembrim.

2) tīklošanās pasākumus, kuru ietvaros tiks organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni: viens brauciens uz Valmieru nedzirdīgo pašdarbības festivālu, lai uzstātos ar savu sagatavoto priekšnesumu un iepazītos ar LNS Valmieras RB darbību; otrs – uz Daugavpils RB un LNS Preiļu grupu.

Braucienu mērķis – sekmēt sadarbību un labās prakses pārņemšanu starp nedzirdīgo grupām/biedrībām Latvijā, iepazīstināt viens otru ar savu darbību, organizāciju, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizāciju utt., vienlaicīgi nodrošinot atgriezenisko saikni, lai veicinātu jaunas sabiedriskās iniciatīvas Tukuma grupā.

Abas aktivitātes vadīs LNS Rīgas RB priekšsēdētāja Santa Kesenfelde, kā arī viņai palīdzēs brīvprātīgie palīgi A. Žurakovskis, A. Kronbergs (viņi palīdzēs tieši tīklošanas pasākumu organizēšanā).

Projekta mērķtiecīgu vadību, resursu pārraudzību, risku vadību, projekta atskaišu sagatavošanu un citus administratīvi veicamus darbus nodrošinās projekta vadītāja Aija Sannikova, projekta vadītājas asistente Karīna Pavlova, projekta grāmatvede Ile Roķe.

Sekojiet līdzi projekta jaunumiem!

Raksts ir sagatavots ar Tukuma novada Domes finansiālu atbalstu.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, publicitātes un informācijas pasākumu ieviešanas vadītāja

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas