Search form

08.12.2014

Drukāt

APSTIPRINĀTS LNS PROJEKTS „UZBUR SAPŅUS BALTĀ SNIEGĀ!”

2014. gada 5.decembrī biedrība parakstīja līgumu ( Nr. DL-14-253-lī) ar Rīgas domes Labklājības departamentu (turpmāk - RD LD) par projekta „Uzbur sapņus baltā sniegā!” realizāciju. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2014.gada 27.decembrim.


Projekta mērķis ir stiprināt un vairot sociālo vienotību nedzirdīgo kopienā. Projektā plānots organizēt kopīgu Ziemassvētku un Jaunā 2015. gada sagaidīšanas pasākumu projekta mērķgrupai - 150 biedrības biedriem.

Projekta norisei Rīgas domes Labklājības departaments, 2014. gada budžeta programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros, piešķīra finansējumu 1500 eiro apmērā, bet pārējo nepieciešamo finansējumu (48.5% no kopējām izmaksām) nodrošinās biedrība. Atbalsts Rīgas pilsētā dzīvojošiem mazaizsargātiem iedzīvotājiem ir šīs programmas prioritāte, tāpēc saskaņā ar finansēšanas noteikumiem, projektā 80 ( 53%) projekta dalībnieku būs cilvēki, kuri dzīvo Rīgas pilsētā.

Ir zināms, ka pašlaik mērķgrupai – nedzirdīgiem cilvēkiem komunikatīvi piemērotu pasākumu klāsts ārpus biedrības ir visai ierobežots gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās un novados. Tāpēc projektā tiks nodrošināts zīmju valodas lietojums un tulkojums, un tādas norises, kuru laikā mērķgrupas dalībnieki varēs just prieku un piederību biedrībai un nedzirdīgo kopienai. Aktivitātē notiekošā svētku pasākuma norise plānota mūsdienīgā gaisotnē, aktīvi iekļaujot tajā arī svētku dalībniekus. Ir domāts par to, lai plānotais pasākums notiktu sakārtotās un atbilstoši dekorētās telpās, tiktu nodrošināts gan apsveikuma koncerts, gan svētku galds, tiktu organizētas spēles un uzteikti labākie - aktīvākie kopienas cilvēki.

Projektā nozīmīgs uzsvars tiek likts uz brīvprātīgo darbu, ko veiks LNS aktīvisti – kultūras un pasākumu organizētāji, zīmju valodas tulki u.c. projektā iesaistītās personas. Tas ir arī viens no projekta atbalsta noteikumiem – sekmēt sabiedriskās aktivitātes kopienā.

Pasākuma „Uzbur sapņus baltā sniegā!” tiešā norise notiks 2014.gada 20.decembrī kultūras centrā „Rītausma”, Rīgā, Kandavas ielā 27, LV – 1083, telpās, kas šajā gadā ieguvušas jaunu funkcionālu un estētisku veidolu. Par projekta pasākuma ieviešanu atbild LNS viceprezidente S.Gerenovska, kas šajā projektā strādās kā brīvprātīgā, bet koordināciju – līgumu slēgšana, iepirkumi u.c. veiks LNS Iepirkumu un projektu nodaļas darbinieki.

Projekts sniegs ieguldījumu nedzirdīgo cilvēku saliedētības veidošanā, stimulēs līdzdarboties, veidos pozitīvu emocionālu gaisotni, nākotnē radot atbalstu jauniem kopīgiem pasākumiem vai kopīgām iniciatīvām kopienā.


LNS Iepirkumu un projektu nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas