Search form

23.12.2014

Drukāt

Mēs uzbūrām sapņus baltā sniegā!

2014. gada 20. decembrī LNS kultūras centrā „Rītausma” Kandavas ielā 27, Rīgā risinājās LNS projekta „Uzbur sapņus baltā sniegā!” svētku pasākums.


Pasākumā „Uzbur sapņus baltā sniegā!” piedalījās 150 dalībnieki, to skaitā 80 rīdzinieki, kas omulīgā gaisotnē pie bagātīgi klāta svētku galda varēja baudīt svētku koncertu. Svētku koncerts tika veidots no pašdarbības kolektīvu un viesmākslinieku snieguma, un tā programmā bija gan LNS deju kolektīvu uzstāšanās, dažādas improvizācijas un dziesmu tekstu izpildījums zīmju valodā, humoršovs, gan individuāli veidoti apsveikumi.Pasākumā tika godināti arī aktīvākie biedri un LNS reģionālās biedrības, bet kopības un padarītā darba sajūtas radīšanai tika demonstrēta prezentācija „2014. gada notikumi”, kurā daudzi varēja redzēt savu līdzdalību LNS dzīvē gada garumā.

Apsveikumu koncertā un vēlāk pasākuma saviesīgā daļā visus projekta dalībniekus priecēja viesmākslinieks Havjērs Gvisado (Javier Gvysado) – nedzirdīgs cilvēks no Spānijas, kurš uzstājās ar priekšnesumiem, kuros savijās kustību plastika un interesantu atgadījumu interpretācija.

Pārsteigumu projekta dalībniekiem sagādāja LNS ilggadējā aktīviste Jadviga Bočkāne, kura pasākumā prezentēja savu grāmatu „Latvijas Nedzirdīgo biedrības uzņēmumi MRD – MRK – MRU”, atsaucot  projekta dalībniekiem atmiņā bijušos laikus, cilvēkus un notikumus, un grāmata pie kafijas tases raisīja atmiņu stāstus. Sirsnīgi sveicam Bočkānes kundzi ar nozīmīga darba noslēgumu un ieguldījumu LNS vēstures apzināšanā!

Pasākumā tika godināti arī citi projekta dalībnieki -pašaizliedzīgākie darbinieki un brīvprātīgie. Piemēram, par 2014.gada labāko biedrību tika nosaukta LNS Kuldīgas reģionālā biedrība, jo tās cilvēki ir izrādījuši lielu iniciatīvu tradīciju kopšanā savā grupā, bet par nozīmīgāko gada notikumu nedzirdīgo kopienā tika atzīts pašdarbības festivāls Tukumā, kas LNS kultūras dzīvē bija gan interesants, gan krāšņs.

Projektā aktivitāšu sagatavošanā un norisē, kā arī citos LNS pasākumos, liela loma ir brīvprātīgiem palīgiem un dažādu māksliniecisko kolektīvu dalībniekiem. Tāpēc vakara gaitā tika godināti arī LNS biedri - aktīvākie brīvprātīgie, pašdarbnieki.  Par vislielāko ieguldījumu un nesavtīgu darbu nominācijā gada brīvprātīgais tika godināts Viktors Mauriņš, par gada pašdarbnieci – Biruta Lasmane, bet LNS gada cilvēka balvu saņēma Inese Geduša – zīmju valodas tulks, kas darbojas Rēzeknes reģionālajā biedrībā.Projekta laikā tika sveikti arī cilvēki, kuri ir „uz tu” ar sportu: par gada labāko nedzirdīgo sportistu tika nosaukts Sergejs Soklakovs, otro vietu ieguva – Līva Vaivade, bet trešo – Madara Baltā. Sports ir viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām, bet vispopulārākais sporta veids nedzirdīgo vidū ir boulings, tāpēc balvu kā aktīvākais sporta klubs saņēma „Nedzirdīgo boulings”. Vērtējumu sportistu darbam šajā jomā un balvas sagādāja Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF), kas ir ilgstošs LNS sadarbības partneris. Protams neizpalika arī labāko treneru godināšana: ar ziediem tika sveiktas arī labāko sportistu treneres Mārīte Lūse (nedzirdīgās sportistes S. Soklakova trenere)  un Ineta Zālīte (nedzirdīgās sportistes M. Baltās trenere). LNSF prezidents Varis Strazdiņš pateicās arī  savām darbiniecēm Iveta Krazei, Lienei Kleinai- Brūverei, kā arī brīvprātīgajai palīdzei Mairai Bružei par aktīvu darbu ar nedzirdīgiem sportistiem.Pasākuma noslēgumā liriskas mūzikas skaņās notika dejas, rotaļas un svētku tortes baudīšana. Projekts aktualizēja kopīgās vērtības, uzskatus un deva iespēju saglabāt tradīciju būt kopā svētkos, sniedza lielu pozitīvu emocionālu ieguldījumu svētku gaidīšanas laikā ikviena projekta dalībnieka sirdī, vairoja nedzirdīgo cilvēku piederības sajūtu savai kopienai.

Paldies visiem LNS darbiniekiem, pašdarbniekiem un brīvprātīgiem palīgiem par ieguldījumu LNS kultūras dzīvē, jo gan nominētie pasākumi, gan projektā organizētais koncerts, gan skaisti sakopās telpas un uzklātie svētku galdi rada emocionālu gandarījumu, prieku un piederību biedrībai kā vienotai saimei.

Lai visiem pietiek spēka un labās gribas arī turpmāk piedalīties šāda veida pasākumos un sniegt savu ieguldījumu, jo tieši brīvprātīgais darbs veicina sabiedriskās līdzdalības pieaugumu un sekmē mūsu saliedētību!

Projekts tika īstenots ar Rīgas domes Labklājības departamenta (1500.00 EUR; 51.56%) un biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (48.44%) finansējumu.

 

LNS Iepirkumu un projektu nodaļa un Zigmārs Ungurs
Pasākuma video J. Grunduļa slimības dēļ  tiks ievietots vēlāk.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas