Search form

Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš

17.09.2018

Jauniešu apmaiņas darbnīcās tapuši radoši darbi (video)

ES programmas “ERASMUS+” realizētais LNS jauniešu apmaiņas projekts „Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” ir noslēdzies. Piedāvājam projekta dalībnieku radošo darbu videoversijas, kas tapa projekta laikā poēzijas, saskarsmes un foto darbnīcās.

12.07.2018

Jauniešu projekts sāk ar iepriekšējās plānošanas vizīti Rīgā

Kā jau informēts, ES programmas “ERASMUS+” jauniešu apmaiņas projekts “Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” šopavasar tika apstiprināts un tas pašlaik tiek realizēts.

10.07.2018

Sākusies pieteikšanās uz Baltijas Jauniešu apmaiņām (video)

Pēc ES programmas “ERASMUS+” jauniešu apmaiņas projekta “Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” iepriekšējās plānošanas vizītes 5. – 8. jūlijā Rīgā gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (18 – 30 gadu vecumā) atvērta pieteikšanās reģistrācija uz projekta jauniešu apmaiņām 20. – 26. augustā Salacgrīvā. Apmaiņās piedalīsies 33 nedzirdīgie jaunieši no trim valstīm (11 dalībnieki no katra valsts).

06.06.2018

Apstiprināts LNS Jauniešu apmaiņas projekts (video)

Šī gada aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) apstiprinājusi finansējumu Latvijas Nedzirdīgo savienības jauniešu apmaiņas projektam „The Baltic Way of the Deaf youth” (Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš). Projekta nr. Nr. 2018-1-LV02-KA105-002072, un tas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas