Search form

LNS darbības stiprināšana – 2018

19.10.2018

Projekts noslēdzās ar viedokļu apmaiņu par latviešu zīmju valodu tagad un nākotnē

LNS projektā “LNS darbības stiprināšana – 2018” 2. aktivitātes “LNS institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” 2.2. apakšaktivitātes “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” ietvaros 2018. gada 28.–29. septembrī Rīgā, k/c “Rītausma” Kandavas ielā 27 notika pasākums “Atvērta pilsoniskā platforma caur zīmju valodu”, kas deva iespēju apmainīties ar viedokļiem par latviešu zīmju valodu tagad un nākotnē, kā arī tās lietojuma dažādiem aspektiem.

02.10.2018

Paneļdiskusija par pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstību (video ar tulkojumu zīmju valodā)

Piedāvā noskatīties pilnu paneļdiskusijas videoierakstu “Nedzirdīgie – pilsoniskās sabiedrības daļa, kas izmanto zīmju valodu. Problēmas un risinājumi”, kas notika 2018. gada 28. septembrī kultūras centrā “Rītausma”.

11.09.2018

Diskusija: kā nedzirdīgiem būt līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem

LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” realizācija notiek pilnā sparā. Pašlaik tiek veikti sagatavošanas darbi lielam pasākumam “Atvērta pilsoniskā platforma caur zīmju valodu”, kurš tiks organizēts 2018. gada 28. – 29. septembrī 2. aktivitātes “LNS instuticionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” 2.2. apakšaktivitātes “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” ietvaros.

07.09.2018

Mācās starptautisko zīmju valodu

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansēta LNS projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, 1.aktivitātes “Darbnīcas LNS cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana komunikācijas prasmju paaugstināšanā starptautiskās sadarbības veicināšanai” ietvaros 2018. gada 24. un 25. augustā tika organizēta informatīvi izglītojoša darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšana” par starptautisko zīmju valodas lietojumu dažādās situācijās.

20.08.2018

Notiks darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā”

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansēta LNS projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, 1.aktivitātes “Darbnīcas LNS cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana komunikācijas prasmju paaugstināšanā starptautiskās sadarbības veicināšanai” ietvaros 2018. gada 24. un 25. augustā (piektdiena/sestdiena) tiks organizēta informatīvi izglītojoša darbnīca “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā” par starptautisko zīmju valodas lietojumu dažādās situācijās.

11.07.2018

Angļu valodas nodarbības ir beigušās!

2018. gada 28. jūnijā notika pēdējā angļu valodas nodarbība darbnīcas “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā” (turpmāk – darbnīca) ietvaros. Nodarbību laika periods no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām pagāja ļoti ātri un nemanāmi.

29.06.2018

Nedzirdīgie cilvēki aktīvi piedalās diskusijās

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” ietvaros LNS reģionālajās biedrībās jūnija mēnesī tika organizēts reģionālo diskusiju cikls par tēmu “Indivīda un nevalstisko organizāciju loma pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās valsts attīstībā”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas