Search form

LNS darbības stiprināšana – 2018

31.05.2018

Veicināta LNS darbinieku komunikācijas prasme angļu valodā

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” ietvaros notika nodarbības darbnīcas “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšana angļu valodā” (turpmāk – darbnīca) ietvaros ar mērķi – sekmēt komunikācijas prasmi angļu valodā 10 LNS darbiniekiem un biedriem ar minimālām pamatprasmēm angļu valodā vai bez tām.

30.04.2018

Par paveikto aprīlī

Lai sekmētu biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kā arī LNS biedru un darbinieku pilsoniskās aktivitātes pieaugumu, projekta “LNS darbības stiprināšana - 2018” tiek īstenota 2.aktivitāte “LNS institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai”, kuras realizācija sastāv no savstarpēji saistītām 2 (divām) apakšaktivitātēm:

- 2.1.apakšaktivitāte “Informatīvā kampaņa “Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana””;
- 2.2.apakšaktivitāte “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai”.

 

09.04.2018

Informējam, ka LNS projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, aktivitāšu norise var tikt filmēta un fotografēta, lai ievietotu projekta publicitātes materiālus LNS mājaslapā (www.lns.lv), LNS laikrakstā “Kopsolī”, sociālajā tīklā facebook.com LNS kontā un iesniegtu tos projekta finansētājam

18.03.2018

Aprīlī sāksies darbnīca “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā ”

Darbnīca “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā ” ir viens no projekta "LNS darbības stiprināšana – 2018" 1. aktivitātes pasākumiem. Darbnīcas mērķis ir sekmēt 10 LNS darbinieku un biedru vārdiskās komunikācijas prasmju pieaugumu angļu valodā, lai veicinātu LNS darbības stiprināšanu starptautiskās sadarbības jomā un mazinātu saziņas barjeras diskusiju veidošanā nedzirdīgo problēmu un interešu pārstāvniecības jomā starptautiskā mērogā LNS stratēģiskos jautājumiem.

19.02.2018

Par projektu "LNS darbības stiprināšana – 2018"

2017. gada novembrī Latvijas Nedzirdīgo savienība iesniedza projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā īstenojamiem projektiem 2018. gadā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas